Roman Zelený - celní agentura

Nám. 17. listopadu 2073, 560 02 Česká Třebová, IČ 67457711, CZ6810140535

Hlavní strana

UPOZORNĚNÍ!!!!

Vzhledem k ukončení činnosti celního úřadu Svitavy ke dni 31.12.2012, a otevření nového celního úřadu v České Třebové CZ590202 dojde ke dni 1.1.2013 ke změně sídla celní agentury, a to na:   Celní agentura Roman Zelený,  Nám. 17. listopadu 2073,  560 02 Česká Třebová, tel. +420602682224, +420464600673, e-mail: roman.zeleny@hotmail.cz

  

na stránkách společnosti Roman Zelený - celní agentura. Společnost působí na trhu od roku 1998. Zabývá se komplexní celně-deklarantskou činností, včetně poradenství v oblasti celní a daňové problematiky. Agentura sídlí na adrese nám. 17. listopadu 2073,  560 02 Česká Třebová ( budova GTT vedle celního úřadu v České Třebové ). Tel. +420464600673, +420602682224

 

Naše společnost je schopna zajistit následující služby : 

kompletní odbavení kamionových, kontejnerových a poštovních zásilek

*  sběr a zpracování dat pro evidenci intrakomunitárního  obchodu Intrastat

*  projednání vývozních operací VDD formou zjednodušeného postupu, včetně zajištění zboží celní závěrou

*  zastupování při celním řízení na Celním úřadě Svitavy 

*  vyřízení veškerých záležitostí pro klienta na celních úřadech (oprava JSD, vyřízení výzvy, podávání žádostí, odvolání apod.)

*  vyřízení certifikátu EUR 1, FORM A, A.TR 

*  vystavení JSD, CMR, VDD, T5, T2L, DCH

*  vyřízení karnetu TIR elektronicky

*  vedení evidence soukromého celního a daňového skladu pro celní úřad 

*  poradenství a konzultace v oblasti celní problematiky

 

 
(c) Gabo